Ka??dy marzy o dizajnerskich i jednocze??nie praktycznych meblach do ??azienki. Te kryteria doskonale spe??nia seria 101. Pojemne szafki dzi?ki specjalnemu uchwytowi s? lekkie i delikatne. Kraw?d?? uchwytu jest wykonana w technologii Strongline - trwa??emu i wytrzyma??emu systemowi bezuchwytowemu. Szafki s? wyposa??one w szuflady ro??nej wielko??ci zapewniaj?c optymalne wykorzystanie przestrzeni pod umywalk?. Seri? uzupe??niaj? s??upki, szafki wisz?ce i lustra.