ADVANCE
Ka??dy kolor kolekcji gres??w technicznych Advance jest zainspirowany przez inny rodzaj kamienia naturalnego. Seria stworzona dla architektonicznych przestrzeni oferuje najwy??sze techniczne w??a??ciwo??ci. Dost?pna w kilku formatach oraz trzech wyko??czeniach powierzchni: mat, szczotkowana i struktura. Dzi?ki temu jest odpowiednia dla ka??dej przestrzeni.