RADIANCE
Urzeka elegancj? i wyrafinowaniem. Powierzchnia subtelnych kolor??w glazury uzupe??niona jest delikatnymi, b??yszcz?cymi paskami daj?cymi spektakularny i wyszukany efekt. Nie mniej urzekaj?ca jest dekoracyjna mozaika ?? skomponowana z trzech element??w, wzbogacona ??bi??uteryjnymi? wstawkami. Kolekcja jest doskona??a do subtelnych, kobiecych ??azienek, szczeg??lnie, je??li u??yjemy pi?knego, pastelowego dekoru z motywem r????. Panowie na pewno spodoba si? ??adny odcie?? szaro??ci.