VIEW
Minimalizm roz??wietlony kolorem. View jest odpowiedni dla tych, co lubi? minimalizm, i tych, co lubi? kolor. Surowe i naturalne kolory wsp????graj? z czterema ??ywymi: pistacjow? zieleni?, pomara??czem, czerwieni? i niebieskim. Powierzchnia tych p??ytek ceramicznych jest zainspirowana cementem. Na uwag? zas??uguje dekor Line , kt??ry w zale??no??ci od barwy fugi nabiera r????nego tr??jwymiarowego efektu. Kolekcja dzi?ki rektyfikowanym brzegom na ??cianie staje si? nieprzerwan?, jednolit? powierzchni?.