ETIC
To kolekcja p??ytek pod??ogowych do powstania, kt??rej inspiracj? by??o siedem gatunk??w drewna. Ten drenopodobny gres porcelanowy w masie pe??nej, jest idealn? alternatyw? dla parkietu we wsp????czesnych i tradycyjnych wn?trzach. Do zastosowa?? zewn?trznych doskona??a b?dzie wersja strukturyzowana, imituj?ca "ci?cie pi???". Sprawdzi si? jako p??ytka tarasowa o najwy??szym standardzie bezpiecze??stwa (R11+B+C). Etic dost?pny jest w trzech rozmiarach. Uzupe??nieniem s? ciekawe dekory: Tatami i Cassettone.