Axi - gres drewnopodobny, kt??ry zaskakuje realizmem. Pi?kni nieregularnych ??y??, tr??jwymiarowa struktura to ciep??o i niepowtarzalny urok. W??a??ciwo??ci techniczne powoduj?, ??e jest trwa??y, wytrzyma??y i ??atwy do czyszczenia. Ten najwy??szej jako??ci gres firmy Atlas Concorde jest idealny do wn?trz, ale r??wnie?? na zewn?trz. Dost?pne s? formaty: 25x150, 22,5x90, 15x90. Jest bogaty wyb??r mozaik i innych element??w ozdobnych. Uzupe??nieniem s? coko??y i stopnice.