No niestety, takie mamy teraz czasy, ??e miejsce do pracy jest w domu bezwzgl?dnie potrzebne. Cz?sto stosowanym rozwi?zaniem jest umieszczenie biurka w salonie. W tym projekcie zaaran??owali??my ca??? ??cian?, na kt??rej znalaz??y si?: telewizor, szafki, p????ki i biurko. Jest ono ??adnie wkomponowane w ca??y ten zestaw. Jego forma jest lekka.