Ju?? na pierwszy rzut oka wida?, ??e u??ytkownikiem tej kuchni b?dzie m???czyzna.Starali??my si? sprosta jego wymaganiom: czarna wyspa, liczne pod??wietlenia, najlepiej "t??uczonego szk??a", kropla czerwonego, p????ki eksponuj?ce naczynia. Powsta??y dwie wersje. Jedn? z nich wybra?? nasz klient. Jak my??licie kt??r??