Biel sprawdza si? w ka??dym pomieszczeniu. Niekt??rzy nie wyobra??aj? sobie kuchni w innym kolorze. Tak te?? by??o w tym przypadku. Na ??yczenie inwestorki bia??e s? szafki, bia??y jest blat, bia??e s? ??ciany. Jedynymi kolorami, kt??re prze??amuj? t? wszechobecn? biel s?: drewno na pod??odze i niebieskie krzes??a i obrazy.