Nie wszyscy lubi? nowoczesne, wn?kowe szafy. Cz???? z nas z ch?ci? powraca do klasycznych, drewnianych, trzydrzwiowych. S? solidne i ... zawsze mo??na je ze sob? zabra?. Urok i klimat, jaki nadaj? wn?trzu s? nie do przecenienia. Ta zosta??a wyposa??ona w szuflady w dolnej cz???ci, wy??ej s? same praktyczne dr???ki. Uzupe??nieniem jest zabudowa wn?ki w tym samym stylu.