Oczekiwanie m??odego cz??owieka by??y takie: du??o zielonego. Spe??niaj?c to ??yczenie w pokoju ch??opca zosta??y umieszczone zielone szafy. Fragment ??ciany z nieciekawymi wn?kami zosta?? pomalowany w tym samym kolorze, a wn?ki wype??nione wisz?cymi - w energetycznym, limonkowym kolorze oraz przezroczystymi p????kami. Fototapeta z pomara??czow? planet?, w zag????wku ??????ka jest doskona??ym t??em kosmicznych zabaw.