Mieszka??cy trgo domu nie wyobra??ali sobie kuchni bez ??awy ze schowkiem i poduchami. Tak? te?? zaprojektowali??my. Powsta??a kuchnie w angielskim stylu, a ??awa jest jej g????wn? ozdob?. Nie brakuje te?? pilastr??w, dekoracyjnych p????eczek, butelczarki i ciekawych, wyka??czaj?cych listew.